/bilder/Fargefelt/hvit/hvit_h_2.png

Velkommen

Norges ledende takrenneleverandør

/bilder/Fargefelt/hvit/hvit_v_2.png
/bilder/historikk/masker/hoyreMaske.png

Grøvik

Norges ledende takrenneleverandør
/bilder/aktuelt/Om_grovik.jpg
/bilder/historikk/masker/hoyreMaske.png

Om Grøvik

/bilder/aktuelt/Om_Grovik_negativ.png /bilder/aktuelt/Om_Grovik_positiv.png
/bilder/Fargefelt/blaa/venstre/Blue_v_1.png
/bilder/Fargefelt/blaa/bakgrunn/Blue_1.png

Om Grøvik

Grøvik Verk er norges ledende produsent av komplette takrenne-systemer, og landets eneste produsent av takrenner i aluminium. 

Link til side

/bilder/bilder/stor_renne_detalj3.jpg
/bilder/Fargefelt/blaa/hogre/Blue_h_1.png

Produkter

/bilder/aktuelt/Produkter_negativ.png /bilder/aktuelt/Produkter_positiv.png
/bilder/Fargefelt/blaa/venstre/Blue_v_2.png
/bilder/Fargefelt/blaa/bakgrunn/Blue_2.png

Produkter

Grøvikrenna er et komplett takrennesystem som produseres av aluminium i fire varianter: T100, T120, T125 og T150. 

Link til side

/bilder/aktuelt/Huskonfigurator_Bilde.jpg
/bilder/Fargefelt/blaa/hogre/Blue_h_2.png

Huskonfigurator

/bilder/aktuelt/Huskonfigurator_negativ.png /bilder/aktuelt/Huskonfigurator_positiv.png
/bilder/Fargefelt/blaa/venstre/Blue_v_4.png
/bilder/Fargefelt/blaa/bakgrunn/Blue_4.png

Huskonfigurator

Du kan med huskonfiguratoren din sette opp og velge farger og systemer fra Grøvik. Her kan du óg kapasitetsberegne størrelsen på huset ditt, for å se hvilken takrennetype du bør velge.

Link til side

/bilder/historikk/bakgrunnsbilder/hist_1.jpg
/bilder/Fargefelt/blaa/hogre/Blue_h_4.png

Historie

/bilder/aktuelt/Historie_negativ.png /bilder/aktuelt/Historie_positiv.png
/bilder/Fargefelt/blaa/bakgrunn/Blue_5.png

Historie

Grøviks historie går helt tilbake til 1956. Se mer av historiefortellingen her

Link til side